Mohácsi Nelli

Pedagógiai tanulmányaimat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem. A gyógypedagógiai alapokon nyugvó képességfejlesztés iránt már a Főiskola elvégzése előtt is elkötelezettséget éreztem, ezért differenciálpedagógia szakirányon fejlesztőpedagógusi képesítést, majd preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakirányon pedagógus szakvizsgát szereztem. 

Úgy éreztem, hogy saját munkámat, ezáltal a gyermekek fejlődését az általános ismeretek mellett konkrét módszerek alkalmazásával tudom leghatékonyabban segíteni, így további pedagógiai ismereteket sajátítottam el: Megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses diszfázia terápiája; Diszlexia-, diszgráfia prevenció és reedukáció; Beszédpercepciós diagnosztika és terápia; Magatartás- és viselkedészavaros gyermekek beilleszkedését segítő módszerek és technikák; Egyedi fejlődésmenetű 3-7 éves gyermekek kezelése mozgásterápiákkal; Mesepedagógia-nevelés és tudásátadás népmesékkel.

Munkám során normál- és eltérő fejlődésmenetű gyermekek kognitív vizsgálatát, tanulási nehézség veszélyeztetett, magatartás- és viselkedészavaros gyermekek egyéni és csoportos ellátását végzem elsősorban az alábbi területeken: beszédindítás, Meixner-féle diszlexia-diszgráfia prevenció, diszkalkulia-prevenció, (tanulási nehézség veszélyeztetett gyermekeknél az olvasás, írás, helyesírás, számolás megalapozásához szükséges készségek kialakítása/megerősítése), beszédészlelés és beszédmegértés terápia, általános részképesség fejlesztés.

Célom, a gyermekek tanulás iránti motivációjának kialakítása-fenntartása, annak érdekében, hogy ezáltal jó eséllyel elkerülhetők (vagy legalább csökkenthetők) legyenek a tanulásban jelentkező problémák, illetve az azokhoz társuló magatartás- és viselkedészavarok.

Férjemmel két felnőtt gyermekünk van.


Mohácsi Nelli
Fejlesztőpedagógus / Meixner-terapeuta / 

Intézményvezető-helyettes
+36 30 218 3801
mohacsi.nelly@gmail.com