Meixner-féle diszlexia-diszgráfia prevenció

Formája:

A 45 perces foglalkozások heti rendszerességgel, egyénileg vagy kislétszámú csoportban zajlanak.

Életkor:

Kizárólag utolsó éves óvodások.

Szakemberünk:

Mohácsi Nelli - szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, Meixner-terapeuta

Kiknek ajánljuk:

A módszer különösen ajánlott azon gyerekek számára, akiknél már az óvodában valószínűsíthető az írás-olvasás elsajátításának nehezítettsége (diszlexia-diszgráfia veszélyeztetettség, tanulási nehézség).

Veszélyeztető tünetek:

 • beszéd- vagy mozgásfejlődés késve indult;

 • huzamosabb ideig logopédiai ellátásra szorultak, hangképzésük hibás;

 • a már kialakított beszédhangok nagyon nehezen automatizálódnak vagy újra elvesznek;

 • zöngés mássalhangzókat zöngétlennek ejtenek;

 • általánosan gyenge részképességek mellett az anyanyelvi gyengeség kifejezett;

 • nehezen fejezik ki magukat, nem találják a megfelelő szavakat;

 • beszédük során gyakran vétenek nyelvtani hibákat, egyszerű mondatokat alkotnak;

 • nem szeretnek mesét hallgatni, mondókázni;

 • gyakran félrehallanak dolgokat;

 • térben és időben nehezen tájékozódnak;

 • gondjuk van a sorrendiséggel;

 • nagy- és finommozgásaik összerendezetlenek;

 • ritmusérzékük fejletlen;

 • kezességük nem vagy bizonytalanul alakult ki.

Terápia célja:

Az anyanyelv és a részképességek fejlettségi szintjében mérhető elmaradás speciális megsegítés nélkül nem javul, sőt, az idő előrehaladtával tovább növekszik. A Meixner-féle diszlexia-diszgráfia prevenciós módszer alkalmazásával megakadályozhatjuk a helytelen olvasási szokások kialakulását, csökkenthetjük a tanulási tevékenységgel kapcsolatos motiváció elvesztését, valamint a szorongás és kudarc okozta önértékelési- és magatartászavarok megjelenésének lehetőségét.

A módszerről:

A diszlexia kezelésében akkor tudunk a leghatékonyabban segíteni, ha a terápiát - az említett veszélyeztetettség megállapítása után - még az óvodában, tehát az iskolai olvasástanulás előtt kezdjük meg. Általánosságban elmondható, hogy a diszlexia-veszélyeztetett gyermekek sokkal hosszabb idő alatt tanulnak meg írni és olvasni, mint kortársaik. A Meixner Ildikó gyógypedagógus, pszichológus által kidolgozott olvasás- és írástanítási módszerrel a tanulási folyamatot meghosszabbítjuk azáltal, hogy már az óvoda utolsó évében - tehát az iskolai tanulást megelőzően - elkezdjük a szükséges részképességek (befogadó és kifejező beszéd, idői és téri tájékozódás, ritmus) megerősítését, a nyelvi készségek fejlesztését, az olvasás-írás előkészítését, az olvasástanítást.

Az egyéni- vagy kiscsoportos formában zajló terápia során

 • a képességfejlesztés és az olvasástanítás eltérő mértékben ugyan, de végig párhuzamosan folyik,

 • az olvasás elsajátításának lépcsőfokait kisebb lépésekre bontjuk és csak akkor lépünk tovább, ha a gyermek az előzőeket biztonsággal elsajátította,

 • az Alapítványunk által biztosított tárgyi eszközöket, a Játékház tankönyvcsalád olvasókönyvét és feladatlapját, valamint kapcsolódó szakirodalmak feladatlapjait használjuk.

Terápiába kerülés módja:

Szakember által végzett diszlexia-diszgráfia szűrést vagy komplex vizsgálatot követően, szakember ajánlására.