Ardai Evelyn

Már gyermekkoromban szoros kapcsolatba kerültem a gyógypedagógiával családi és egyéb kapcsolódások által. Középiskolai tanulmányaim alatt szinte minden iskolai szünetben olyan intézményekben dolgoztam, ahol zömében értelmileg akadályozott és autizmusban érintett gyermekekkel és fiatalokkal foglalkoztunk. Egy rövid kitérőt követően, amikor a szociális területen szereztem végzettséget, visszatértem saját utamra, ami a gyógypedagógia.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam tanulmányaimat, ahol értelmileg akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakirányokon, majd terapeuta mesterszakon végeztem. Több, mint 10 éve dolgozom fogyatékos személyekkel, valamilyen formában. Már az egyetemi képzésem alatt elkezdtem az egészségügyben dolgozni, majd a főállásom is a rehabilitáció területe lett. A két alapszakom remekül illett ebbe a közegbe, ahol elsősorban a neurológiai zavarok körében szereztem számos tapasztalatot.

A gyermekekkel és a felnőttekkel való rehabilitációs munka során is alkalmaztam a mentoraimtól elsajátított ergoterápiás szemléletet és módszertant. Ennek alapjai, hogy minden fejlesztő foglalkozás egyénre szabott legyen, az érintett gyermekek és családok igényei szerint. Fontos elemei a mindennapos tevékenységek, melyeket cselekvésbe ágyazottan, játékos formában gyakoroltatunk. Mindez a komplex állapotfelmérésen alapszik, melyet követően közösen jelöljük a fejlesztési célokat, illetve a haladás ütemét, mely a gyermekek képességprofiljához alkalmazkodik. A gyermekekkel és családokkal való együttműködés során törekszem a közös aktivitásra és szem előtt tartom az aktuális állapothoz való rugalmas alkalmazkodást.

Munkám során fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést, ezért továbbképzések és szakmai konferenciák aktív résztvevője vagyok, hallgató és előadóként egyaránt. Jelenleg az ELTE Neveléstudományi Iskolájának Gyógypedagógiai programjában vagyok doktorandusz hallgató. Kutatási témám a motoros tanulás, melynek fejlesztéséhez és vizsgálatához virtuális játékeszközt alkalmazunk. A témában több vizsgálatot végeztünk az utóbbi években, jelenleg pedig Down szindrómával született gyermekekkel dolgozunk. Emellett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakirányán tanársegédként dolgozom. Részt veszek a hallgatók gyakorlati képzésének szervezésében, valamint a korai fejlesztéshez és a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiai kíséréséhez kapcsolódó tárgyakat oktatok.

Az Első Lépések Kora Gyermekkori Intervenciós Alapítványnál részt veszek a diagnosztikai munkában, valamint elsősorban egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel és terápiával foglalkozom. Munkám során a mottóm: "Bármit megkaphatsz az életben, amit csak akarsz, ha eleget segítesz másoknak megkapni azt, amit akarnak."


Ardai Evelyn
Gyógypedagógus /  Ergoterapeuta

+36 20 775 2546
evelynardai@gmail.com