Vizsgálat

A korai intervenciós munka kiinduló pontja az állapotfelmérés, vizsgálat. A vizsgálat során beszélgetünk a szülőkkel gyermekük fejlődésmenetéről, megfigyeljük a gyermek spontán játéktevékenységét, majd az életkorához, és fejlettségi szintjéhez igazodó fejlődési skálák, tesztek alkalmazásával felmérjük aktuális fejlettségi szintjét. Ezt követően szóban tájékoztatjuk a szülőket a vizsgálat eredményéről, ha tapasztalható megkésettség/elmaradás meghatározzuk a fejlesztés fő irányvonalát, konkrét javaslatot teszünk a terápiákkal kapcsolatban.

A komplex vizsgálatot (gyógypedagógiai-, és mozgásvizsgálat) egy éves kor alatti gyermeknél általában egy szakember, egy éves kor feletti gyermeknél két szakember végzi. Az állapotfelmérés játékos keretek között zajlik, és általában 1,5 - 2 órát vesz igénybe. A vizsgálat eredményéről minden esetben részletes, írásos szakvéleményt készítünk a szülők számára.

A vizsgálatra történő szakmai felkészülés fontos része, hogy már az állapotfelmérés időpontja előtt ismeretekkel rendelkezzünk a gyermek tulajdonságaival, fejlődési ütemével, az orvosi beavatkozásokkal stb. kapcsolatban. Ezért a vizsgálatot megelőző hetekben megkérjük a szülőket, hogy töltsenek ki egy kérdőívet, illetve juttassák el hozzánk a gyermek zárójelentéseinek, és egyéb írásos vizsgálati eredményeknek a fénymásolatát.

Vizsgálatra jelentkezést kizárólag szülőktől fogadunk el!

Évenkénti - szükség esetén ennél gyakoribb - kontrollvizsgálat lehetősége is biztosított intézményünkben a családok számára. Ennek során felmérjük a gyermek fejlődési ütemét, megvitatjuk a szülőkkel az eddig elért eredményeket, és szükség esetén kiegészítjük, módosítjuk a már alkalmazott fejlesztési módszereket.