VIZSGÁLATRA JELENTKEZÉS

A kora gyermekkori intervenciós munka kiinduló pontja az állapotfelmérés-komplex vizsgálat. Állapotfelmérés hiányában, a képességprofil alapos feltérképezése nélkül, nem kezdhető meg a gyermek fejlesztése-ellátása.

Kiket várunk?

 • Komplex állapotfelmérésre 0-7 éves kor között, tehát születéstől-iskolába lépésig tudjuk fogadni a gyermekeket.

 • Evésprobléma esetén, evésvizsgálat elvégzésére 0-7 éves kor közötti gyermekek számára van lehetőség.

 • Pszichés probléma esetén, pszichológus kollégáink iskolás korú gyermekek pszichológiai állapotfelmérését/ellátását is tudják vállalni. Iskolás korú gyermek esetén a vizsgálatra jelentkezés közvetlenül a pszichológus szakembereknél zajlik.


 • Gyermekpszichiátriai vizsgálatra 0-18 kor közötti gyermekek számára van lehetőség. A szakorvosi vizsgálatra a központi email címen - elsolepesekvizsgalat@gmail.com -, vagy közvetlenül a gyermekpszichiáternél - gmarossyzsofi@gmail.com - szükséges e-mailben bejelentkezni, a lenti adatok megadásával.

  I. A komplex vizsgálat menete - ELSŐ vizsgálat

  Az állapotfelmérés során beszélgetünk a szülőkkel gyermekük fejlődésmenetéről, megfigyeljük spontán játéktevékenységét, majd a gyermek életkorához és fejlettségi szintjéhez igazodó fejlődési skálák- tesztek alkalmazásával felmérjük aktuális fejlettségi szintjét.

  Az állapotfelmérés játékos keretek között zajlik, annak teljes időtartama alatt a szülők részvétele szükséges.

  A vizsgálatra hétköznap délelőtti időpontban kerül sor, amely 2-2,5 órát vesz igénybe.

  Az intézményünkben végzett állapotfelmérés komplex, tehát minden fejlődési részterület - finommozgás, nagymozgás, értelmi képességek, részképességek, figyelem-koncentráció, magatartás-viselkedés, szociális készségek, kommunikáció, önellátási területek - felmérésére irányul.

  A komplex vizsgálat minden esetben team-ben zajlik, azaz két szakember - gyógypedagógus/pszichológus és mozgásvizsgáló szakember - végzi.

  Az állapotfelmérés végén szóban tájékoztatjuk a szülőket a vizsgálat eredményéről, ha tapasztalható megkésettség/elmaradás, vagy észlelünk minőségi eltérést a gyermek fejlődésmenetében, meghatározzuk a fejlesztés fő irányvonalát és konkrét javaslatot teszünk a fejlesztési lehetőségekkel-segítségnyújtási formákkal kapcsolatban.

  Amennyiben a vizsgálatot végző szakemberek úgy ítélik meg, javaslatot tehetnek egyéb kiegészítő vizsgálatok elvégzésére is.

  A vizsgálat eredményéről minden esetben részletes, írásos szakvéleményt készítünk, amelyet a vizsgálatot követő 3-4 héten belül - postai úton vagy e-mail-ben - juttatunk el a szülők számára.

  Vizsgálatra jelentkezést kizárólag szülőktől, e-mail-ben tudunk fogadni.

  A vizsgálatra jelentkezés menete

  1. Komplex állapotfelmérésre történő előzetes jelentkezéshez az elsolepesekvizsgalat@gmail.com e-mail címre, vagy a lenti vizsgálatra jelentkezési felületen, az alábbi adatok megküldése szükséges:

  A gyermek neve
  A gyermek születési dátuma
  A bejelentkező szülő neve és telefonos elérhetősége
  A vizsgálatkérés okának rövid - 10-15 mondatban történő - leírása


  2.
  Az előzetes bejelentkezést követő 1 héten belül az elsolepesekidopont@gmail.com e-mail címről - megküldjük Önöknek az állapotfelmérés tervezett időpontját, annak helyszínét, a vizsgálatot végző szakemberek nevét, valamint egy részletes leírást az állapotfelmérés menetével, részleteivel, valamint a kitöltendő dokumentumokkal kapcsolatban.

  3. Amint megkapták a vizsgálat tervezett időpontjáról szóló tájékozató levelet, kérjük, hogy pár napon belül jelezzenek vissza e-mail-ben, hogy a felajánlott vizsgálati időpont megfelelő-e Önöknek. Visszajelzésük hiányában a felajánlott időpontot sajnos nem tudjuk rögzíteni.

  4. A vizsgálatra történő szakmai felkészülésünk fontos része, hogy már az állapotfelmérés időpontja előtt ismeretekkel-információkkal rendelkezzünk a gyermek fejlődési ütemével, magatartásának sajátosságaival, az orvosi beavatkozásokkal, szakértői vizsgálatokkal stb. kapcsolatban. Ennek okán kérjük a szülőket, hogy töltsenek ki egy vizsgálati kérdőívet - amelyet e-mail-ben megküldünk Önöknek -, illetve küldjék el gyermekük zárójelentéseinek, és egyéb írásos vizsgálati eredményeinek másolatát. Amennyiben a gyermek már közösségbe jár, munkánkat nagy mértékben segíti egy bölcsődei/óvodai jellemzés elkészítése, amelyben a gondozónők/óvónők beszámolnak a gyermek kortársközegben mutatott viselkedésének-magatartásának főbb jellemzőről, képességstruktúrájának sajátosságairól.

  A fenti dokumentumok visszaküldését e-mail-ben kérjük Önöktől.

  5. A vizsgálati időpontról szóló tájékoztató levélben meghatározzuk a vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok visszaküldésének határidejét. A szükséges dokumentumokat az állapotfelmérés előtt szükséges visszaküldeniük, hogy szakembereink megfelelően fel tudjanak készülni gyermekük fogadására. Ez esetben is kérjük a megjelölt határidő betartását. A vizsgálati dokumentumok hiányában az állapotfelmérést nem tudjuk elvégezni.

  Az Önök által visszaküldött dokumentumokat szigorúan bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél részére nem adjuk ki.

  A dokumentációhoz hozzáférése kizárólag az állapotfelmérését végző szakembereknek van. A vizsgálatról készített írásos szakértői véleményt is kizárólag a szülők számára juttatjuk el.

  II. KONTROLLvizsgálat

  Évenkénti - szükség esetén ennél gyakoribb - kontrollvizsgálat lehetősége is biztosított Intézményünkben a családok számára. Ennek során felmérjük a gyermek fejlődési ütemét, megvitatjuk a szülőkkel az eddig elért eredményeket és szükség esetén kiegészítjük-módosítjuk a már alkalmazott fejlesztési módszereket.

  Kontrollvizsgálatra történő jelentkezéshez az elsolepesekvizsgalat@gmail.com e-mail címre, vagy a lenti vizsgálatra jelentkezési felületen, az alábbi adatok megküldése szükséges:

  A gyermek neve
  A gyermek születési dátuma
  A bejelentkező szülő neve és telefonos elérhetősége
  Eddig milyen fejlesztésben-ellátásban részesült a gyermek
  A kontrollvizsgálat okának rövid leírása


  A kontrollvizsgálat menete az első vizsgálatéhoz hasonlóan alakul, hétköznap délelőtti időpontban zajlik és 2-2,5 órát vesz igénybe.

  Kontrollvizsgálat esetén is szükséges bizonyos dokumentumok megküldése. Ez esetben kérjük a szülőket, hogy töltsenek ki egy kontrollvizsgálati kérdőívet - amelyet e-mail-ben megküldünk Önöknek - , illetve küldjék el gyermekük előző vizsgálata óta készült zárójelentéseit és egyéb írásos vizsgálati eredményeit, valamintamennyiben rendelkezésre áll - egy aktuális bölcsődei/óvodai jellemzést.

  Ezeken kívül kérjük Önöket egy aktuális szülői jellemzés elkészítésére, melyben kérjük, hogy foglalják össze az előző vizsgálat óta tapasztalt szülői megfigyeléseiket.

  A fenti dokumentumok visszaküldését e-mail-ben, a megadott határidőig kérjük Önöktől.

  Egyéb információk, elérhetőségek

  Amennyiben bármi egyéb kérdésük merül fel a vizsgálatra-kontrollvizsgálatra jelentkezéssel kapcsolatban, az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8-16 óra között állunk rendelkezésükre: +36-20-558-2759

  Előfordulhat, hogy nem tudjuk fogadni hívásukat, ebben az esetben kérjük, írjanak sms üzenetet, - hagyják meg nevüket és telefonszámukat - és visszahívjuk Önöket!