Gyermekpszichiátriai vizsgálat

Formája:

4x 60 perces egyéni diagnosztikai folyamat, amelynek felépítése a következő:

1. alkalom: Anamnézis felvétel, szülő-gyermek spontán interakció elemzése

2.-3. alkalom: A gyermek megfigyelése, játékának, végrehajtó funkcióinak feltérképezése

4. alkalom: A diagnosztikus eredmények összegzése, megbeszélés, szülőkonzultáció

Életkor: 

0 -18 éves korig

Szakember: 

Gutléberné Dr. Marossy Zsófia - gyermekpszichiáter szakorvos

Gyermekpszichiátriai vizsgálatra 2024. május - 2024. augusztus között új gyermekeket - családokat fogadni sajnos már nem tudunk. A gyermekpszichiátriai vizsgálatra történő jelentkezés legközelebb 2024 augusztusában érhető el.

Szakorvosi diagnosztikus specifikáció:

 • Autizmus spektrum zavar tünetek értékelése
 • Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) diagnosztikája és ellátása
 • Tik és Tourette-féle zavar állapotfelmérése, edukációja
 • Kényszerbetegség pharmakoterápiás kezelése, kontrollja
 • Érzelmi és viselkedés problémák differenciálása
 • Szorongásos kórképek pharmakoterápiás beállítása
 • Szülőkonzultáció

Módszer: 

Az első vizsgálati alkalom a szülő és gyermek együttes jelenlétét igényli. A fejlődési adatok elemzése a korábbi dokumentáció áttekintése és a spontán tevékenység megfigyelése történik.

A gyermekre szabott, célzott játékkészlettel történő exploratív játék, az érzelmek felismerésének vizsgálata a megfigyelés alappillérét képezi.

Tünetbecslő skálák felvételével a felmerülő tünetek súlyosságának, hatásának felmérése zajlik. Serdülők vizsgálatára félig strukturált diagnosztikus interjú, tesztfelvételek segítségével kerül sor.

Szomatikus státusz felmérésére csak korlátozottan nyílik lehetőség. Kórházi osztályos hátteret igénylő betegek (pl. anorexia, szuicid krízis) ellátását a területileg illetékes ambuláns szakellátásban látom biztosítottnak.

A jelentkezés feltétele: 

Vizsgálatra jelentkezni 2024. augusztustól kizárólag email-ben lehetséges az alábbi email címeken: elsolepesekvizsgalat@gmail.com.

A vizsgálatra jelentkezéshez az alábbi adatok megküldése szükséges:

 • A gyermek neve
 • A gyermek születési dátuma
 • A bejelentkező szülő neve és telefonos elérhetősége
 • A vizsgálatkérés okának rövid - 10-15 mondatban történő - leírása

A részletes anamnézis felvételéhez szükséges a korábbi orvosi dokumentáció (neurológiai, gyermekgyógyászati, genetikai), illetve a Pedagógiai Szakszolgálat vagy Szakértői Bizottság által készített vizsgálati összefoglaló áttekintése, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekpszichiátriai vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges - az időponttal együtt e-mailben előzetesen kiküldött - fejlődési anamnézist átfogó kérdőív kitöltése és a részletes pedagógiai vélemény megküldése.

A vizsgálaton kérem a gyermek TAJ kártyájának bemutatását.