Kólyáné Gábor Alexandra

Több, mint 10 éve dolgozom pszichológusként. Pszichológus diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem 2010-ben, majd 2016-ban gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusi címet szereztem a Pécsi Tudományegyetemen. A munkával töltött évek nagy részében pedagógiai szakszolgálatban dolgoztam gyermekekkel, serdülőkkel és családjaikkal. Pályám kezdetén 3 éven át a Szegedi Pszichiátriai Klinikán önkéntes tevékenységet ellátva a felnőtt klinikumban is tapasztalatot szerezhettem.

A pedagógiai szakszolgálatnál töltött munka meghatározó volt a számomra. Az évek során remek szakmai közösségek támogatása mellett fejlődhettem pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus és konduktor kollégákkal. Sok esetben teamben dolgoztunk, ebből fakadóan az elénk táruló problémákat komplex módon közelíthettük meg. Részt vettem egyéni és csoportos folyamatokban, vezettem vizsgálatokat, végeztem nevelési tanácsadást és terápiás tevékenységet, részt vettem korai intervencióban. Csecsemőkortól fiatal felnőttkorig valamennyi életkori csoportban a problémák széles skálájával találkoztam.

A pszichológusi munkában az motivál, hogy a gyermekeket és szüleiket, illetve felnőtt klienseket kísérhetek egy nehéz élethelyzetben segítve azt a folyamatot, hogy az együtt gondolkodás során belső erőforrásaikat felfedezve, problémáikra egy új szemszögből ránézve, új megoldási módokat találva túljuthassanak elakadásaikon. Munkám során integratív szemléletben dolgozom.

Bizalomteli, elfogadó, megtartó kapcsolatot építve törekszem a kliens személyiségéhez, problémájához igazodó módszer kiválasztására. A gyermekekkel végzett munka során a játék, a mese, az alkotás gyógyító erejét imaginatív és kognitív-viselkedésterápiás eszközökkel kiegészítve használom, ezzel segítve a gyermeket abban, hogy a nehéz érzéseivel megküzdhessen és a változás megindulhasson.

Fontos számomra a szülőkkel való aktív kapcsolat, szülői konzultáció, nevelési tanácsadás. A szülőkkel való együtt gondolkodás során megismerhetővé válik a családi rendszer működése, a gyermek érzelemvilága, elakadásainak mélyebb háttere. Ez a folyamat segítheti a szülő-gyermek kapcsolat, és a szülői kompetenciák megerősödését.


Kólyáné Gábor Alexandra

gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus,
komplex integratív gyermekterapeuta jelölt 

+36 20 514 8831
alexandra.gabor2016@gmail.com