Mesecsoport

Fejlesztő-alkotó mesepedagógia

Formája:

A 45 perces foglalkozások heti rendszerességgel, kislétszámú, korosztályos csoportban zajlanak.

Életkor:

4-7 éves korú gyermekek.

Szakemberek:

Mohácsi Nelli - szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, Meixner-terapeuta

Szilveszter Ágnes - fejlesztőpedagógus


Kiknek ajánljuk:

Olyan szorongó, beilleszkedési-, kapcsolatteremtési problémákkal küzdő, zárkózott gyermekeket várunk, akiknél ezen állapotok mértéke nem igényel pszichológiai ellátást.Foglalkozások célja:

Foglalkozásainkon olyan népmesékkel dolgozunk, ahol a gyermek olyan mintákkal találkozik, amelyek elősegítik képzelet- és fantáziavilágának gyarapodását, majd a kialakuló szimbólumok analógiájára képessé válik saját megoldásokat, válaszokat találni. A népmesék befogadása által fejlődik a képzelet, fantázia, szövegértés, szókincs, kifejezőképesség, oldódik a feszültség, erősödik az önbizalom.

A történetek élményszerű, több érzékszervre ható befogadását játékos részképesség fejlesztő és kreatív-alkotó tevékenységekkel egészítjük ki. Az alkotás során iránymutatást, eszközöket kapnak a gyerekek, fantáziájuk, képzeletük segítségével végeznek önkifejező tevékenységet.

A módszerről:

A mesefoglalkozások során egy szakembereink által kidolgozott tematikát alkalmazunk. A heti rendszerességű foglalkozásokat kéthetes ciklusokra bontva egy téma köré építjük fel, konkrét célkitűzéseket megfogalmazva. Az első alkalommal a mesehallgatás biztonságot adó kiszámítható keretek között, változatlan menettel zajlik. Második találkozásunkkor képzeletjátékkal, dramatizálással, dalos népi játékokkal, verssel, mondókával keltjük újra életre a mesét, majd az életkori sajátosságokhoz igazodva élményalapú fejlesztőpedagógiai eszközöket alkalmazva segítjük a gyermekek általános kognitív fejlődését.

Csoportba kerülés módja: 

Szakember ajánlására.