Logopédiai fejlesztés és tanácsadás

Formája: 

Egyéni, páros vagy kiscsoportos, heti rendszerességű 45 perces foglalkozások keretében.

Életkor: 

 2 éves kortól.

Szakemberek:

Peredi Krisztina - gyógypedagógus, logopédus, szurdopedagógus

Gyombolai-Hódsági Júlia - gyógypedagógus, logopédus, mentálhigiénés szakember

Győri Borbála - gyógypedagógus, logopédus

Kalafut Lilla - gyógypedagógus-logopédus

Kiket várunk:

  • megkésett beszédfejlődésű

  • a nyelvi fejlődésükben elmaradást vagy zavart mutató

  • hibás artikulációjú

  • a beszéd észlelésében és megértésében eltérést mutató

  • részképességeikben elmaradottságot, ill. zavart mutató gyermekeket.

Csoport célja: 

 A mutatkozó problémák kezelése: csökkentése vagy oldása, az optimális működés helyreállítása.

A módszerről: 

 Hagyományos és innovatív logopédiai terápiák.

Csoportba kerülés módja: 

Komplex vizsgálat, egyes esetekben Szakértői vizsgálat szakvéleménye alapján

A logopédiai fejlesztés magában foglalja a megkésett, az akadályozott beszédfejlődés, a hangadás, a pöszeség, a beszédészlelés, a beszédmegértés kezelését, a részképességek fejlesztését, az olvasás, írás, számolás zavarainak megelőzését, az iskolára való felkészítést.

A gyerekeket részletes vizsgálat vagy állapotfelmérés után, a logopédus egyéni vagy csoportos, differenciált fejlesztésben részesíti heti egy-két alkalommal. A fokozatosság elvét követve, apró lépésekben haladva, a gyermek szükségleteihez igazodva végezzük a fejlesztést. A gyermek aktív részese a foglalkozásoknak, mely során önbizalmának erősítésével is segítjük problémáinak leküzdésében. A szülő részvételét is fontosnak tartjuk a fejlesztő foglalkozások során, hiszen az ő közreműködése elengedhetetlen a siker elérésében. A felmerülő kérdések tisztázása érdekében konzultációs lehetőséget is biztosítunk. Családias, színes, ingergazdag környezetben, gazdag eszköz és játékállományunkat használva végezzük a munkánkat.

Célunk, hogy a korai életévekben, ill. az óvodában töltött évek alatt a nem beszélő, pösze, részképesség zavarral küzdő gyermekeket átsegítsük a mutatkozó problémákon, melyek - amennyiben későn derülnek ki - másodlagos sérülést okozva, az iskolai tanulmányok során okoznak majd lemaradást. A korai felismerés és fejlesztés az alapja a készségeit megfelelő szinten használó, kortársaikkal együtt haladni tudó gyerekek sikeres előrehaladásának az élet és a tanulmányok területén egyaránt.