TSMT
Tervezett Szenzomotoros Tréning

Formája:

egyéni és/vagy csoportos

Életkor:

3 hónapos kortól iskolakezdésig

Szakembereink:

Hering Mónika - gyógypedagógus, TSMT terapeuta

Kozma Varga Veronika  - gyógypedagógus, TSMT terapeuta

Kiket várunk:

  • az eltérő mozgásfejlődésű,
  • a megkésett beszédfejlődésű,
  • az egyensúly és/vagy koordinációs zavarral küzdő,
  • a figyelem és az impulzivitás kontrol gyengesége miatt nehezebben boldoguló,
  • a hiperaktív,
  • az autizmus spektrumzavar tüneteit mutató,
  • az eltérő ingerfeldolgozású (szenzorosan túlérzékeny vagy túlzottan ingerkereső) gyermekeket.

A terápia célja:

A Lakatos Katalin Ph.D által kidolgozott TSMT módszer célja az idegrendszer érésének támogatása mozgásos feladatok segítségével.

A módszerről:

TSMT I. (egyéni TSMT)

A terápia otthon végezhető formája. A terapeuta a gyermek problémájának megfelelő, egyénre szabott feladatsort állít össze és tanít be a családnak. Ezt követően a szülők otthon végzik a feladatokat gyermekükkel. A terapeutával 2-4 hetente, előre egyeztetett időpontban találkoznak ismét. Ekkor a terapeutával közösen megbeszélik az otthon végzett feladatok hatásait, pontosítják azokat, illetve a terapeuta újabb feladatsort állít össze a gyermek fejlődésének függvényében.

Súlyosabb lemaradással, magatartási és figyelmi problémákkal küzdő, még csoport éretlen gyermekeknek javasolt ez a forma. Az egyéni TSMT célja a lehető legpontosabban az egyéni igényekhez illesztett fejlesztés, a gyors felzárkóztatás, az együttműködés, a mozgásfejlődés, a beszéd beindítása, és a csoportba illesztés.

TSMT II. (csoportos TSMT)

Hasonló nehézségekkel küzdő gyerekekből csoportokat alkotva, berendezett tornateremben változatos fejlesztő eszközök (gördeszka, labda, csúszda, hinták, pörgős játékok, kötelek, padok, zsámolyok, bordásfal stb.) alkalmazásával állítja össze a szakember a megfelelő mozgássort. Cél a helyzetfelismerés és problémamegoldó képességek fejlesztése, a változatos mozgásélmények megtapasztalása, a közösségbe való beilleszkedés, az irányíthatóság, a szabálykövetés, a mozgáskoordináció, a téri tájékozódás, a figyelem és az önkontroll fejlesztése. A csoportos TSMT foglalkozásokon a gyermekek a baba csoportokban szüleikkel, később önállóan vesznek részt.

Csoportba kerülés módja:

A terápia megkezdését megelőző vizsgálat során a vizsgáló szakember felméri a gyermek aktuális fejlettségi szintjét mozgásos, pszichés-kognitív és szociális szempontok alapján, majd az eredmények elemzés után javaslatot tesz a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő terápiás formára.