Menő-Manó

Szociális-kommunikációs fejlesztést fókuszba helyező gyógypedagógiai fejlesztés

Formája:

  • Egyéni, páros és kiscsoportos foglalkozás
  • Szülő konzultáció
  • Óvodai látogatás, kapcsolattartás
  • Család rendszerszemléletű támogatása


Életkor

2 - 6/7 éves korig


Szakembereink:

Hering Mónika - gyógypedagógus

Vincze Orsolya - gyógypedagógus

Kornai-Varga Lilla - gyógypedagógus

Szilveszter Ágnes - fejlesztőpedagógus

Kiket várunk: 

Foglalkozásainkat olyan gyermekek számára ajánljuk, akiknek nehézségei vannak a társas kapcsolatok, a szociális - és kommunikációs interakciók és a változó helyzetekhez való alkalmazkodás, valamint a rugalmas viselkedésszervezés területén. Ilyen jellegű nehézségek leggyakrabban autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek viselkedésében jelennek meg, de tapasztalataink azt mutatják, hogy autizmus spektrumzavarban nem érintett, megkésett beszédfejlődésű, gyengébb figyelmi működésű gyermekek esetén is előfordulnak.

Foglalkozások típusa:

Egyéni fejlesztés

A foglalkozások során a kapcsolódás, az interakciók gyakorlása, a közös figyelmi helyzetek kialakítása, a társas helyzetek elfogadása, örömteli megélése; az énkép, az önismeret fejlesztése; az önbizalom erősítése; az érzelmek, indulatok kezelése; a szociális szabályok megértése, az elmeolvasás gyakorlása; a vizuálisan támogatott fejlesztő helyzet elfogadása, a hatékony problémamegoldás, konfliktuskezelés állnak a középpontban. Emellett a tanuláshoz szükséges alap képességek fejlesztésére (figyelem, auditív és vizuális észlelés) is nagy hangsúlyt helyezünk. A foglalkozások bejósolható, strukturált, vizuálisan támogatott környezetben, általában a szülők jelenlétében, részvételével zajlanak.

Páros fejlesztés

A páros foglalkozások az egyéni fejlesztő helyzetben már együttműködő gyermekek számára biztosítanak átmenetet a csoportos fejlesztés megkezdése előtt. A páros foglalkozásokon a kétszemélyes kortárs kapcsolatok kialakítására, az együttműködési készség további fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.

Csoportos fejlesztés /Menő Manó csoport

Heti rendszerességgel zajló játékos foglalkozásainkon a saját és mások érzelmeinek megismerése és kezelése, a barátkozás, az elmeolvasás, a konfliktuskezelés, a problémamegoldás, az önbizalom erősítése állnak a középpontban. Eközben fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek bővítsék ismereteiket magukról és a környezetükről, megértsék a szociális szabályokat, ezáltal is javuljon alkalmazkodó képességük. Bejósolható, vizuálisan is támogató környezetben zajló foglalkozásainkon olyan szociális készségeket sajátíthatnak el, melyek a hétköznapok során segíthetik őket társas kapcsolataikban. A fő cél, hogy kiscsoportban gond nélkül tudjanak együttműködni társaikkal feladathelyzetben és spontán, szabadjáték helyzetben egyaránt.

Az egy csoportba járó 2-6 gyermek számára 2 gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus biztosít ingerekben gazdag, inspiráló tanulási környezetet, melyben a szülők már nincsenek jelen.

A gyerekek rendszeresen kapnak kisebb házi feladatokat, amelyeket szüleik segítségével megoldva jobban elmélyíthetik a foglalkozásokon tanultakat, illetve előkészítik a következő foglalkozásokat.

A gyermekek foglalkozásokon való részvétele mellett fontosnak tartjuk a családok támogatását is, ennek érdekében a szülők számára egyéni szülőkonzultációt, csoportos előadásokat, beszélgetéseket szervezünk.

A csoportfolyamatok kiegészítéseként az óvodával való kapcsolattartást, az óvodai látogatást is fontosnak tartjuk, melyre szülői kérésre kerülhet sor.

Az egyéni, a páros és a csoportos ellátási formák egymásra épülnek, de szükség esetén egymással párhuzamosan is igénybe vehetőek a lehető legoptimálisabb segítségnyújtás megvalósítása érdekében.

A módszerről:

Munkánk során a kognitív-érzelmi tréning elveit és eszközrendszerét a klasszikus gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai eszközrendszerrel együttesen bejósolható, strukturált, vizuálisan is támogatott környezetben alkalmazzuk.

Csoportba kerülés módja:

A fejlesztés megkezdését megelőző vizsgálat során a vizsgáló szakemberek felmérik a gyermek aktuális fejlettségi szintjét és az eredmények elemzése után javaslatot tesznek a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő ellátási formára.