Szilveszter Ágnes

Szerencsésnek mondhatom magam, mert gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy pedagógus lettem. 

A Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi, majd általános iskolai tanítói szakának elvégzése után, fejlesztő óvodapedagógusként szakvizsgáztam. 

A főiskolai képzéseken megszerzett általános ismeretek birtokában úgy éreztem, hogy fejlesztőpedagógiai munkámat az alábbi konkrét módszerek elsajátításával tehetem hatékonyabbá, színesebbé és komplexebbé:

  • Sindelar I. program 
  • Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (GMP)
  • Játékkal a figyelemhiány és a motoros nyugtalanság ellen
  • Mesepedagógia - nevelés és tudásátadás népmesékkel
  • Mozaik szorongásoldó gyerekcsoport vezetésének elmélete és gyakorlata a 6-9 éves korosztály számára
  • Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai
  • Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése.

Ezeket a módszereket és terápiákat a mindennapi fejlesztések és tanácsadások alkalmával használom.

Fejlesztőpedagógusként 2-9 év közötti gyermekek egyéni és csoportos fejlesztését vállalom.

Alapítványi munkám során a komplex fejlesztőpedagógiai ellátáson belül, részképesség fejlesztést végzek, leginkább a figyelem és hiperaktivitási nehézséggel küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújtok segítséget. 

A szöszmötölő és grafomotoros fejlesztő foglalkozásokon segítem a hozzánk járó gyerekek finom- és grafomotoros készségeinek a fejlődését, munkatársammal kidolgozott magas szakmai szinvonalat képviselő tematika és program alapján. 

A Fejlesztő-alkotó mesepedagógia csoportban a népmesék segítségével mutatunk utat a szorongó, önbizalom hiányos, kapcsolatteremtési nehézségekkel, problémákkal küzdő gyerekeknek. A foglalkozásokon kreatív, alkotó tevékenységekkel gazdagítjuk az élményfeldolgozás folyamatát. 

A Buborék-sziget "lakóinak" a külvilág ingereivel való ismerkedés során jelentkező nehézségeinek a leküzdésében adunk támogató élményterápiás fejlesztést.

A Menő-Manó csoportokba járó, iskola előtt álló, vagy már iskolás gyerekek szociális és kommunikációs készségfejlesztő tevékenységének is aktív résztvevője vagyok.

Célom a hozzám járó gyerekek családközpontú megsegítése, a sokoldalú, élményekben gazdag tapasztalatszerzés és fejlődés biztosítása játékos keretek között, biztonságos, szeretetteljes légkörben.  


Szilveszter Ágnes

Fejlesztőpedagógus
+36 30 971 9599
szilveszteragi@gmail.com