Szilveszter Ágnes

Szerencsésnek mondhatom magam, mert gyermekkori vágyam vált valóra azzal, hogy pedagógus lettem. Az ELTE Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi, majd általános iskolai tanítói szakának elvégzése után, fejlesztő óvodapedagógusként szakvizsgáztam.

A főiskolai képzéseken megszerzett általános ismeretek elsajátítása után úgy éreztem, hogy a fejlesztőpedagógiai munkámat konkrét módszerek elsajátításával még hatékonyabbá tehetem. A Sindelar I. program, a Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (GMP), a Játékkal a figyelemhiány és a motoros nyugtalanság ellen, a Mesepedagógia - nevelés és tudásátadás népmesékkel módszereket, terápiákat, a mindennapi fejlesztések és tanácsadások alkalmával használom.

Fejlesztőpedagógusként 2-7 év közötti gyermekek komplex egyéni és csoportos fejlesztését végzem. Alapítványi munkám során a figyelemzavarral élő gyermekeknek és szüleiknek nyújtok segítséget, a grafomotoros fejlesztő foglalkozásokon segítem a hozzánk járó gyerekek finommotoros, író-rajzoló készségeinek fejlődését, a Fejlesztő-alkotó mesepedagógia csoportban a népmesék segítségével mutatunk utat a szorongó, önbizalom hiányos, kapcsolatteremtési problémákkal küzdő gyerekeknek. A Menő-Manó csoportokba járó szociális és kommunikációs nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztőpedagógiai megsegítését végzem.

Célom a gyerekek sokoldalú, élményekben gazdag tapasztalatszerzésének és fejlődésének biztosítása játékos keretek között.


Szilveszter Ágnes

Fejlesztőpedagógus
+36 30 971 9599
szilveszteragi@gmail.com