Család- és párterápia

Formája: 

Jellemzően 90 perces kéthetente történő személyes vagy online találkozások a családdal, párral.

Szakembereink:

Intézményünkben család-, és párterapeutában képződött szakemberek:

Boros Boglárka - gyógypedagógus, pszichológus

Kalóczkai Éva - pszichológus

Kólyáné Gábor Alexandra - gyermek klinikai szakpszichológus

Kiket várunk:

Családterápiára várjuk azokat a tipikus fejlődésmenetű gyermeket nevelő családokat, akik késznek érzik magukat a változásra, akár átmeneti, elhúzódó, vagy traumatikus élményen vannak túl, nevelési kérdésekben akadtak el.

Várjuk továbbá azokat az eltérő fejlődésmenetű gyermeket nevelő családokat, akik a családi rendszerszintű segítségnyújtás szükségét érzik, leginkább annak okán, mert a sajátos nevelési igényű gyermek nevelése specifikus élethelyzetet jelent és nehézségeket okozhat mind a család többi tagja, mind a párkapcsolat számára. Alapítványunknál a családterápia különös hangsúllyal bír az eltérő fejlődésmenetű gyermeket nevelő családok számára.

A párterápia főként a  partnerkapcsolat nehézségeire, problémáira fókuszál. A párok közti kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés, érzelmi egymásra hangolódottság és múltbéli mintázatok, fel nem dolgozott sérelmek és traumák kerülhetnek középpontba.

A család- és párterápia a párt, a szülőt, a gyermeket egyaránt fókuszba helyezve ismeri meg, emeli ki működési sajátosságaikat, tárja föl az elakadások mögött álló dinamikákat. Az elköteleződés a család által megfogalmazott célkitűzések és szóbeli szerződést követően történik.

Terápia célja:

Az ülések célja a család, a pár hozott nehézségeinek, családi rendszerüknek, sajátoságaiknak, dinamikáiknak megismerését követően a közös célok meghatározása és ezek mentén a család új egyensúlyi állapotának kialakításában való közös munka.

A család-és párterápia általában kéthetente, 90 perces ülésekben, kettős vezetéssel zajlik. A tartósabb elköteleződés a 2-3. alkalmat követően a módszer és a terapeuták megismerése után közös megegyezéssel (alkalomszám, célkitűzések) történik. Krízishelyzetben lévő családok esetén az alkalmak időtartama és gyakorisága változhat.

A módszerről:

A család- és párterápia olyan terápiás forma, amely a párkapcsolatban vagy családban együtt élő személyek közötti problémák, konfliktusok, krízisek, elakadások, életvezetési nehézségek, tartósan jelen lévő negatív családi- és párkapcsolati mintázatok megoldásában, átírásában segíthet.

A család- és párterápia rendszerszemléletű megközelítésen alapszik, amelynek egyik alapfeltevése az, hogy az egymással kapcsolatban álló személyek egy rendszert alkotnak, viselkedésükkel kölcsönösen hatnak egymásra és cselekvéseiket korábbi tapasztalataik, családi mintáik, belső félelmeik, hiedelmeik határozzák meg.

A család egy dinamikusan, állandó változásban lévő, élő rendszer, melyben minden családtag viselkedése hatással van a többi családtag működésére, érzelmi állapotára és a teljes családi rendszer egyensúlyára is. A családi rendszer működése szempontjából minden családtag azonos súllyal bír, ennek okán, ha egy családtag bármilyen tünettel jelez, az hatással van a párkapcsolati működésre, valamint a többi családtag pszichés állapotára is.

A terápia elsődleges céljai között szerepel - a családi rendszer sajátosságainak alapos feltérképezését követően - az, hogy feltárja a konfliktusok szerepét a kapcsolat fenntartásában és segítséget nyújtson abban, hogy az egyensúly más formában, kiegyensúlyozottabb, a családtagok számára nagyobb elégedettséget eredményező módon valósuljon meg.

családterápia az egy háztartásban együtt élő személyek közötti nehézségek megoldásában nyújthat segítséget. A terápiában a gyermekek - életkorukhoz igazított játékok, beszélgetések során - maguk is megnyilvánulnak, felfedve a családon belüli helyzetek-konfliktusok megélését. A közös munka során meghatározó tényező a család aktuális problémáin túl az is, hogy a család melyik aktuális életszakaszában van épp (gyermek érkezése, kisgyermeket nevelő család, család kisiskolás gyermekkel, serdülővel élő család stb.). A család működése szempontjából hangsúlyos továbbá a család szerkezete: egyszülős család, mozaik család, válófélben lévő család, örökbefogadó család stb.

Terápiába kerülés módja:

Telefonon vagy emailben előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően.