Egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás

Az ellátás formája és gyakorisága:

A komplex gyógypedagógiai fejlesztések és tanácsadások többnyire egyéniek, de lehetnek csoportosak is. Az ellátás formájára a szülőkkel zajló konzultációt követően és a vizsgálati tapasztalatok alapján az intézményünk szakemberei tesznek javaslatot. A komplex gyógypedagógiai fejlesztés gyakorisága általában heti 1 alkalom (45 perces foglalkozás), de a találkozások gyakorisága egyénenként változhat.

Életkor:

Intézményünkbe 0-6 (7, iskola megkezdéséig) éves korig látjuk el a gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését, melyeknek minden esetben szerves része a szülőkkel történő tanácsadási folyamat.

Szakemberek:

A komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást különböző szakirányos diplomával rendelkező gyógypedagógusok végzik. A gyermeket ellátó szakmai team összeállításakor törekszünk arra, hogy az adott gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus szakirányos képesítése illeszkedjen az adott gyermek képességstruktúrájához, ezáltal magas színvonalon tudjunk speciális és személyre szabott segítséget nyújtani a gyermeknek és a családnak egyaránt.

Kiknek ajánljuk:

A komplex gyógypedagógiai fejlesztés megkezdését abban az esetben tartjuk indokoltnak, ha a gyermek elmaradást, megkésettséget mutat az alább felsoroltak közül egy, vagy több fejlődési területen:

  • mozgásfejlődés

  • kognitív (értelmi) fejlődés, (megismerő tevékenység fejlődése)

  • figyelmi funkciók fejlődése

  • hallás-, látásfejlődés

  • kommunikáció-, beszédfejlődés

  • szociális- érzelmi fejlődés, akarati-, viselkedésbeli-, magatartási tényezők

  • valamint olyan rizikó állapotokban, amelyek nagy valószínűséggel fejlődési elmaradást eredményezhetnek.

A módszerről:

A gyógypedagógiai fejlesztés során a gyógypedagógus, megismerve a gyermek fejlődési profilját, személyre szabottan, szakmailag megalapozottan, a kis lépések elvét követve, a gyermek képességprofiljának erősségeire építve segíti elő a megkésett területek fejlődését. 

A 0 - 6/7 éves kor közötti gyermekek legelemibb tevékenységi formája a játék, ezért munkánk a játéktevékenységen keresztül történő fejlesztésre alapoz. A gyógypedagógiai fejlesztés egyik általános célkitűzése tehát a képességek lehető legteljesebb körű kibontakoztatása az örömteli, személyre szabottan összeállított játékhelyzeteken keresztül.

A gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás komplex formája magában foglalja a következő fejlődési területeket: értelmi (kognitív) képességek, finommozgás, nagymozgás, szociális-, érzelmi fejlődés, beszéd és kommunikáció, önkiszolgálás fejlesztését. Érzékszervi sérülés esetén látás-, hallásfejlesztést is jelent.

A fejlesztési feladatkör mellett rendkívül fontos a tanácsadás, a szülőkkel folytatott beszélgetés, a fejlesztések céljának közös kijelölése, a folyamatos konzultáció a gyermek fejlődéséről, állapotáról. A fejlesztés során a szülő többségével a gyermekkel marad, ő is aktív részese a foglalkozásnak. Ez a forma lehetővé teszi, hogy a szülő is megismerje a fejlesztő módszereket, játékokat. A szakember segíthet a családnak abban, hogy hogyan tudják a fejlesztési célokat az otthoni hétköznapi tevékenységekbe és a közös játékokba is beépíteni, ezáltal is támogatva a gyermek fejlődését. A fejlesztő foglalkozásokon a tanácsadás folyamatában a szülő azonnal felteheti kérdéseit a gyógypedagógusnak, elősegítve ezzel a közös gondolkodás kialakulását.