Iskola előkészítő 
foglalkozás mozgásterápiával

Formája:

A 45 perces foglalkozások heti rendszerességgel kislétszámú csoportban zajlanak: 1x45 perces kognitív fejlesztés.

Életkor:

5-7 éves korú gyermekek.

Szakember:

Mohácsi Nelli - szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, Meixner-terapeuta

Kiknek ajánljuk:

Azoknak a gyerekeknek, akiknél az anyanyelvi és matematikai készségek, az észlelés, az emlékezet, a finommozgás koordináció, a figyelemösszpontosításra való képesség, a gondolkodás, a részképességek megerősítése, életkori szintre történő fejlesztése szükséges, a sikeres iskolai beválás támogatása érdekében.

A foglalkozások célja:

A gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely a fejlődő készségeik kibontakoztatásához biztosít ingergazdag környezetet. Emellett fontosnak tartjuk a feladat- és szabálytudat kialakulásának segítését, a gyermekek önbizalmának erősítését is.

Csoportba kerülés módja:

Szakember által végzett diszlexia-diszgráfia szűrést vagy komplex vizsgálatot követően, szakember ajánlására.