Galgóczy Anna

 A gyógypedagógia kisgyerekkorom óta szerves része az életemnek, hiszen már akkor rendszeres résztvevője voltam olyan táboroknak, összejöveteleknek, ahol értelmileg akadályozott és tipikus fejlődésű gyermekek és fiatalok találkoztak. Teljesen természetes volt tehát számomra, hogy gyógypedagógusnak készülök. 2001-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanárként és pszichopedagógia szakos terapeutaként.

A végzés után a Budapesti Korai Fejlesztő Központban helyezkedtem el, ahol számomra nagyon fontos szemléletet és tudást kaptam úgy a gyógypedagógiai diagnosztikához, mint a családközpontú koragyermekkori intervenciós munkához. Rengeteget tanultam és tanulok a hozzám járó gyerekektől és szülőktől. Később meghívást kaptam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékre, ahol tanársegédként a korai fejlesztés, a kommunikáció fejlesztése, a kognitív (értelmi) képességek fejlesztése és a gyógypedagógusi kommunikáció tantárgyakat oktattam. Emellett a szakterület korai fejlesztési és óvodai gyakorlatait szerveztem, amelynek keretei között rendszeresen kijártam a fővárosi intézményekbe, ahol segítettem a hallgatók és a gyakorlatvezetők munkáját. Eközben drámapedagógusnak tanultam, kommunikáció szakot végeztem az egyetemen és abszolváltam az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Rendszeresen veszek részt szakmai konferenciákon előadóként és hallgatóként egyaránt, valamint magam is szervezek szakmai műhelymunkákat, előadásokat.

Szoros szakmai kapcsolatot ápolok az értelmileg akadályozott gyermekeket ellátó intézményekkel, melyek gyakran felkérnek szakmai tanácsadásra. Az egyetemi oktatói munkám évei alatt önkéntesként dolgoztam több intézményben is a koragyermekkori intervenció területén. 2019 februárjában döntöttem úgy, hogy ismét több időt szeretnék tölteni a gyakorlatban, így az ELTE Gyakorló Óvoda és EGYMI korai fejlesztő tagozatán helyezkedtem el, az egyetemen pedig azóta is óraadóként folytatom az oktatói tevékenységet.

Az Első Lépések Kora Gyermekkori Intervenciós Alapítványnál 2018 novemberében kezdtem el dolgozni, ahol elsősorban egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel és terápiával foglalkozom, rendszeres tanácsadással igyekszem támogatni a hozzám forduló családokat, valamint részt veszek a diagnosztikai munkában is. Érdeklődési köröm elsősorban a kognitív működés (az értelmi képességek fejlesztése) és a széles körben vett kommunikáció területe. Hiszek abban, hogy igazi fejlődés csak akkor érhető el, ha a család élethelyzetét és igényeit figyelembe véve a szülőkkel közös célokat jelölünk ki és jó együttműködésben, a szülői kompetenciát erősítve a gyermeket érzelmileg is sikerül bevonnunk a foglalkozásokba, ahol biztonságos és szeretetteljes környezetben tudunk együtt dolgozni és megteremtjük azokat a helyzeteket, amikben a gyermek képességei leginkább kibontakozhatnak.

Budapesten élek, férjemmel négy gyermeket nevelünk.


Galgóczy Anna
Gyógypedagógus
+36 30 288 5152
galgoczyanna@gmail.com