Boros Boglárka

Mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, nagyon érdekelt az emberi lélek működése, a gyermeki és szülői lét sajátosságai, annak teljességével, harmóniájával és nehézségeivel együtt. Elsőként a gyermeki világ felé fordítottam figyelmemet, 2001-ben végeztem gyógypedagógusként értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár és pszichopedagógia szakos terapeutaként. Ezt követve éreztem, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik számára komplexebb és hatékonyabb segítséget tudok nyújtani, ha bővítem tudásomat, így pszichológiát kezdtem tanulni. Diplomámat 2006-ban szereztem meg szociál-, és szervezetpszichológia, illetve személyiség-, és klinikai pszichológia szakirányon.

....és közben elindultam az úton, a családközpontú kora gyermekkori intervenció útján. Kezdetektől éreztem, révbe értem, itt a helyem, ugyanakkor folyamatosan tanulnom, fejlődnöm kell annak érdekében, hogy a támogatásra váró gyermekek és családok számára hiteles, és színvonalas segítséget tudjak nyújtani. Különböző módszerspecifikus tanfolyamokat végeztem el, gyermekpszichodrámát és családterápiát tanultam, tanulok.

Rátaláltam az utamra, melyben hiszem és vallom, hogy komplex segítséget biztosítani csak abban az esetben lehetséges, ha a gyermek egyéni szükségleteinek fókuszba helyezése mellett, nagy figyelmet fordítunk a család élethelyzetére, szükségleteire, igényeire, ha megkérdezzük- meghallgatjuk őket, figyelünk rájuk, és ott, akkor, és úgy segítünk, ahogy számukra a legmegfelelőbb.

Gyógypedagógusként, 0-6 év közötti eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését végzem, a szülőkkel szoros együttműködésben, a szülői kompetencia támogatását középpontba helyezve. Pszichológusként kisgyermekek fejlődéspszichológiai vizsgálatában, valamint egyéni és csoportos pszichológiai ellátásában veszek részt. Család- és párterapeutaként a normál fejlődésmenetű és a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családoknak-szülőknek-testvéreknek nyújtok pszichológiai ellátást, terápiát.

2020 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem gyermek-, és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai szakképzését végzem.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar szaktanáraként részt veszek a felsőfokú gyógypedagógus képzésben, szaktanári munkám során az elméleti tudásbővítést és a gyakorlati ismeretátadást középpontba helyezve.

Az Alapítvány intézményvezetőjeként feladatom az Intézményben folyó szakmai munka koordinálása, a családközpontú ellátás minőségének elősegítése, a team-munka támogatása, a munkavégzés ideális feltételrendszerének megteremtése.

Férjem és három gyermekem: Boróka, Brúnó és Dominik adják számomra a legnagyobb energiát mindennapjaimhoz, és ahhoz, hogy továbbra is lendülettel folytassam a megkezdett utazást.


Boros Boglárka
Gyógypedagógus / Pszichológus / Család- és párterapeuta / Intézményvezető

+36 20 558 2759
bogavoga@gmail.com
elsolepesekvizsgalat@gmail.com