Győri Borbála

2002-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola logopédia tanár és terapeuta szakon. Ugyanebben az évben végeztem az ELTE BTK történelem szakán.

Aktívan 2014 óta foglalkozom logopédusként gyerekekkel.

Főiskolai végzettségemet eddig a GMP Beszédészlelést és beszédpercepciót vizsgáló eljárás és terápia valamint a Megkésett és akadályozott beszédfejlődésű gyermekek Meixner-féle terápiája tanfolyamok elvégzésével egészítettem ki.

Terápiás munkám során elsősorban megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésű gyerekek beszédindításával, beszédészlelési és beszédmegértési problémákat mutató, valamint a figyelem, mint kognitív képesség szempontjából gyengébb teljesítményű gyerekek fejlesztésével foglalkozom. Ezeken kívül természetesen vállalom enyhén vagy súlyosan beszédhibás gyerekek terápiáját is.

A logopédiai foglalkozás oldott légkörben, a gyermek és a szülő igényeinek, a gyermek életkorának megfelelő játékos formában zajlik. A gyermek aktív részese az óráknak, melyek során törekszem az indirekt, a gyermek életkori sajátosságait messzemenően figyelembe vevő fejlesztésre. Nagyon fontos számomra a szülővel való folyamatos és bizalomteljes kapcsolattartás, mert a szülő aktív közreműködése nélkül nem lehet sikeres a logopédiai terápia sem.

Férjemmel, négy iskolás valamint egy óvodás korú gyermekemmel Nógrádon élek.


Győri Borbála
Gyógypedagógus-logopédus
+36 30 583 5210
mijumaja@gmail.com