Kozma Varga Veronika

Gyógypedagógiai diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem meg 2010-ben. Az alapképzést, melyet pszichopedagógiai szakirányon végeztem el, a mesterképzési fokozat követte, majd a gyógypedagógusi szakvizsga.

Az egyetemi éveket követően, illetve már tanulmányaim folyamatában is, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatnál helyezkedtem el gyógypedagógus pozícióban. Az ebben a szférában eltöltött hét év szakmai pályafutásom meghatározó időszaka volt. Széles körű tapasztalatot szereztem, és magas szintű tudásra tettem szert a szakértői tevékenység, illetve a terápiás munkában egyaránt.

A tanulás elengedhetetlen része a szakmai fejlődésnek, tudásomat továbbképzésekkel folyamatosan bővítem és fejlesztem. Az elmúlt időszakban a mozgásterápia felé orientálódtam, ezen belül is a szenzomotoros szemléletű mozgásfejlesztés irányába. A csoportos TSMT terapeuta képzést 2021 szeptemberében fejeztem be.

Az Első Lépések Kora Gyermekkori Intervenciós Alapítvány szakmai csapatában egyéni és csoportos formában megvalósuló gyógypedagógiai terápiát, mozgásterápiát végzek, valamint a diagnosztikai tevékenységben is részt veszek.

A hozzám forduló gyermekeket, családokat szeretetteljes környezetben, empatikus odafigyeléssel fogadom és kísérem, megbízható és hiteles szakmai tudással támogatva.  


Kozma Varga Veronika
gyógypedagógus / TSMT terapeuta

+36 30 383 0606
vargacska1102@gmail.com