Kincses Sziget 

Szociális-kommunikációs készségeket fejlesztő gyermekpszichodráma csoport

Formája: kortárs kiscsoportos megsegítési forma (5-6 gyermek)

Életkor: 3-7 év

Alkalmak hossza: 50 perc

Szakemberek:

Boros Boglárka - pszichológus, gyógypedagógus, gyermekpszichodrámában képzett szakember, család-és párterapeuta jelölt

Kalóczkai Éva - pszichológus, gyermekpszichodráma asszisztens, képzésben lévő családterapeuta

Kiket várunk a csoportba?

  • szorongó, félénk , önkifejezésükben gátoltságot mutató gyermekeket
  • olyan gyermekeket, akiknél magatartászavarok jelentkeznek, a családi környezetben és/vagy a bölcsődében, óvodában
  • olyan gyerekeket, akiknél viselkedés-és érzelemszabályozási éretlenség tapasztalható: viselkedésben, társas kapcsolatokban nehézséget okozó aktivitás- és/vagy figyelemzavar, agresszió
  • szociális- kommunikációs fejlődés terén tapasztalható minőségi eltéréseket mutató gyermekeket
  • olyan gyermekeket, akik valamilyen pszichés testi tünetet mutatnak: vizelet- és széklettartás, körömrágás, hasfájás, éjszakai felriadások
  • alkalmazkodás, együttműködés és irányíthatóság szempontjából éretlenséget mutató gyerekeket

A csoport célja:

A Kincses sziget a gyermekek szociális-kommunikációs-, érzelmi és pszichés fejlődésének támogatását fókuszba helyező kiscsoportos foglalkozás. Az ellátás középpontjában a gyermekek pszichés érési folyamatainak, szociális fejlődésének támogatása, a társakhoz való alkalmazkodási készség fejlesztése, a kommunikációs kompetenciák gazdagítása, valamint a játéktevékenység rugalmasítása áll.

A csoportalkalmak előre megtervezett struktúra-szabályozott keretrendszer mentén épülnek fel, erre utal a csoportunk neve is. Minden alkalommal egy varázsvilágba utazunk el, a Kincses szigetre, ahol a résztvevő gyermekek különböző kalandokban vesznek részt.

A Kincses sziget a gyermeki világot megmozgató, öröm-és élményközpontú ellátási forma. A csoport során a fantáziát, kreativitást, oldott gyermeki játéktevékenységet támogatjuk gyermekpszichodráma, dramatikus, művészetterápiás elemekkel és élménypedagógiai módszerekkel .

Célunk az oldottabb gyermeki jelenlét aktivizálódása és a játékon keresztüli önkifejezés gazdagodása. A csoportalkalmakon teret kap a gyermekeket körülvevő világ változatos formában, különböző érzékelési és észlelési csatornákon keresztüli felfedezése.

A módszerről

A csoportos ellátási keret a résztvevő gyermekek számára mini szocializációs térként működik, melyben védett keretek között oldódhatnak azon elakadások, melyek az első szocializációs színtereken-a családban, bölcsődében, óvodában felszínre kerültek. A pszichés érési folyamatok támogatása során olyan énkép-fejlesztő játékokat, feladatokat végzünk, melynek eredményeképpen a gyermekek viselkedésében, problémamegoldási és önkifejező-kommunikációs készségében változás következhet be, mind oldottság, mind alkalmazkodási készség és szabályozottság tekintetében. A társas helyzetek adta élmények hatására gazdagodik az a kép, mely a gyermekben önmagáról a környezet visszajelzései alapján alakul.

A foglakozások során a gyermekek elsajátítják a közösségben szükséges azon szociális szabályokat, melyek betartásával válik működőképessé a közös játék, beszélgetés, és kölcsönös kommunikáció és együttműködés. Folyamatosan tükröt tartunk a gyermekek számára a helyzetekben való viselkedéseik hatásáról, melynek nyomán szabálykövetőbb, önszabályozóbb működésre ösztönözzük őket.

Fontos feladatnak tekintjük az önkifejező kommunikáció fejlesztését is, a gyermek saját életeseményeivel kapcsolatos élmények elmesélése, mind pedig az érzelmi megélések és azok kifejezése szempontjából.

A foglalkozások 5-6 gyermek részvételével zajlanak, fix csoportvezetőkkel. A csoportok egy terápiás időszakon belül zártak. Egy terápiás időszak általában 12 héten keresztül tart, melynek során 11 alkalommal találkozunk a gyermekekkel és egy alkalommal záró szülőkonzultációt tartunk.

A csoportba kerülés két módon történhet:

  1. az Alapítványunknál történő komplex állapotfelmérést követően
  2. az Alapítványnál más típusú ellátás végző kollégák szakmai javaslata alapján.

Amennyiben az ellátást végző szakemberek és a csoportra jelentkező gyermekek között személyes kontaktus a csoportindulást megelőzően nem történt, úgy a csoportba kerülést a családdal és a gyermekkel zajló konzultációs/ismerkedési alkalom előzi meg.

A szülők a foglalkozásokon nem vesznek részt, de heti rendszerességgel tájékoztatást kapnak a foglalkozások menetéről emailen és - a csoportban résztvevő családok beleegyezésével - pillanatképek, fotók formájában.