Meixner módszer


  A Meixner Ildikó által kidolgozott olvasás- és írástanítási módszer (Meixner módszer) minden gyermek számára hatékonyan alkalmazható.

  Különösen ajánlott azonban azon gyermekek számára:

  • akiknél egy rövid szűrővizsgálat alapján már az óvodában előre jelezhető az írás-olvasás elsajátításának nehezítettsége (diszlexia-veszélyeztetettség)
  • a diszlexia kezelésében akkor tudunk a leghatékonyabban segíteni, ha a terápiát - az említett veszélyeztetettség megállapítása után - még az óvodában, tehát az iskolai olvasás tanulás előtt kezdjük meg. Ezáltal megakadályozhatjuk a helytelen olvasási szokások kialakulását, a tanulási tevékenységgel kapcsolatos motiváció elvesztését, a szorongás és kudarc okozta önértékelési- és magatartászavarok megjelenését.
  • Prevenció (megelőzés) - óvodás gyermekek számára: Általánosságban elmondható, hogy a diszlexia-veszélyeztetett gyermekek sokkal hosszabb idő alatt tanulnak meg írni és olvasni, mint kortársaik. Ezt szem előtt tartva a tanulási folyamatot meghosszabbítjuk azáltal, hogy már az óvoda utolsó évében - tehát az iskolai tanulást megelőzően - elkezdjük a szükséges részképességek megerősítését, a nyelvi készségek fejlesztését, az olvasás-írás előkészítését, az olvasástanítást.

A Meixner - féle terápia során

 • a képességfejlesztés (idői és téri tájékozódás, beszéd, ritmus) és az olvasás-írás tanítás eltérő mértékben ugyan, de végig párhuzamosan folyik
 • az olvasás-írás elsajátításának lépcsőfokait kisebb lépésekre bontjuk és csak akkor lépünk tovább, ha a gyermek az előzőeket biztonsággal elsajátította egyénileg vagy kiscsoportban (2-3 fő) dolgozunk (a csoportmunka során a gyerekek megtapasztalják, hogy problémájukkal nincsenek egyedül, s hogy valamiben ők is a "legjobbak" lehetnek)