Logopédiai terápia

A logopédiai terápia magában foglalja a megkésett, az akadályozott beszédfejlődés, a hangadás, a pöszeség, a beszédészlelés, a beszédmegértés kezelését, a részképességek fejlesztését, az olvasás, írás, számolás zavarainak megelőzését, az iskolára való felkészítést.

A gyerekeket részletes vizsgálat vagy állapotfelmérés után, a logopédus egyéni vagy csoportos, differenciált terápiában részesíti heti egy-két alkalommal. A terápia során a fokozatosság elvét követve, apró lépésekben haladva, a gyermek szükségleteihez igazodva végezzük a fejlesztést. 

A gyermek aktív részese a fejlesztő foglalkozásoknak, mely során önbizalmának erősítésével is segítjük problémáinak leküzdésében. A szülő részvételét is fontosnak tartjuk a fejlesztő foglalkozások során, hiszen az ő közreműködése elengedhetetlen a siker elérésében. A felmerülő kérdések tisztázása érdekében konzultációs lehetőséget biztosítunk. Családias, színes, ingergazdag körülmények között, a terápiákhoz szükséges gazdag eszköz és játékállományunkat használva végezzük munkánkat.

Munkánk célja, hogy a korai életévekben, ill. az óvodában töltött évek alatt a nem beszélő, pösze, részképesség zavarral küzdő gyermekeket átsegítsük a problémákon, melyek - amennyiben későn derülnek ki - másodlagos sérülést okozva, az iskolai tanulmányok során okoznak majd lemaradást. 

A korai felismerés és terápia az alapja a készségeit megfelelő szinten használó, kortársaikkal együtt haladni tudó gyerekek sikeres előrehaladásának az élet és a tanulmányok területén egyaránt.