Kovács Kinga

Kezdetben angol szakos tanárként dolgoztam. Pedagógusként és osztályfőnökként az angol nyelv és kultúra megismertetésén túl mindig is érdekeltek a gyerekek tanulási-viselkedési elakadásainak hátterében álló összefüggések és a komplex segítségnyújtás lehetőségei.

Később az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem gyógypedagógusi diplomát értelmileg akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakirányokon. Tanulmányaim alatt egyértelmű lett számomra, hogy a korai életkori intervenció meghatározó eleme a rendszeres, játékos mozgásfejlesztés, a szenzoros integrációs folyamatok segítése. Szomatopedagógiai ismereteim mellé a TSMT terápia (Tervezett Szenzomotoros Tréning) módszereit is elsajátítottam, mely megkésett vagy eltérő fejlődés esetén az idegrendszeri kapcsolatok erősítése által, segíti a gyerekek mozgásfejlődését, tanulási, magatartási, beilleszkedési kommunikációs képességeinek fejlődését.

2019 őszétől az Első Lépések Kora Gyermekkori Intervenciós Alapítvány munkatársaként egyéni TSMT terápiával foglalkozom, munkám során figyelembe véve az egyes gyerekek képességeit és nehézségeit, valamit a családi rendszert, amelyben élnek. Emellett egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztést végzek, gyakran szenzoros, vagy figyelmi-koncentrációs képességek javítását célzó fókusszal, a szülőkkel szoros együttműködésben. Vallom, hogy az első életévek fejlődési üteme és minősége hatással van egész későbbi életünk alakulására. Az észlelési és motoros funkciók összerendeződésének segítése által hiszem, hogy munkámmal hozzájárulhatok a gyerekek magasabb színtű kognitív, kommunikációs és szociális képességeinek minőségi alakulásához.


Már nem dolgozik Alapítványunknál!