Gyermekpszichiátriai és pszichoterápiás ellátás

Intézményünk gyermekpszichiáter szakorvosa az érzelmi, lelki problémákkal, nevelési gondokkal, vagy életvezetési nehézségekkel élő kisgyermekek-, iskolás korú gyermekek-, serdülők-, és felnőttek számára nyújt szakszerű pszichés segítséget.

Ezen kívül a fejlődési elakadásokkal, viselkedészavarral küzdő, autizmussal élő gyermekeknek és családjaiknak nyújt szakmai segítséget a diagnózis felállításakor és a terápiás ellátás során is. A gyermekpszichiáter az eltérő fejlődésmenetű gyermek szüleinek, szükség esetén a testvéreknek is támogatást nyújthat.

Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter-pszichoterapeuta szakorvos diagnosztikai vizsgálatot, pszichoterápiát és szükség esetén gyógyszeres kezelést biztosít.

Pszichoterápiás módszerei:

  • Relaxáció, autogén tréning: Civilizáció miatt sok ember szenved belső feszültségtől, nyugtalanságtól, valamint pszichoszomatikus zavaroktól - mint például légzési- és szívpanaszok, gyomorfájás, fejfájás. A relaxációs módszerek arra irányulnak, hogy megszüntessék ezeket a testi és lelki tüneteket. Az autogén tréning olyan relaxációs eljárás, melynek rendszeres gyakorlás révén az egyén kiegyensúlyozottabb testi és lelki állapotra tesz szert, megtanulja önmaga irányítani a saját életét.
  • Szimbólumterápia: A szimbólumterápia során a pszichés problémák mélylélektani feltárása és feldolgozása történik képi megjelenítéssel. A módszer a múltbeli traumák, események felidézését, átdolgozását és a személyiségbe integrálását teszi lehetővé. A módszer a relaxációs alapgyakorlatokra építve megváltozott tudatállapotot hoz létre, és belső képek segítségével tárja fel a pszichés problémákat.
  • Kognitív viselkedésterápia: A kognitív viselkedésterápia lényege, hogy az emberek szemléletmódja és hiedelmei alapvetően meghatározzák az érzelmi reakcióikat és a viselkedésüket. Ez azt jelenti, hogy ugyanannak az eseménynek különböző jelentése lehet az egyes emberek számára. A különböző pszichés megbetegedések esetén zavart az események és történések torzult, félreértelmezett jelentést nyernek. A kognitív-viselkedésterapeuták abban segítik pácienseiket, hogy felismerjék és megváltoztassák hibás, torzított gondolkodási folyamataikat.
  • Bábterápia: A játékterápia, valamint a bábterápia, mint pszichoterápiás módszer segít a különböző magatartási problémákkal küzdő, szorongó, hangulati problémákkal élő gyermekek megsegítésében. A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer a gyermek személyiségének fejlesztésére. A gyermek problémáit, az őt ért traumákat szimbolikus úton jeleníti meg, ami a gyermek számára könnyebb és feldolgozhatóbb, mint a szóbeli magyarázat.
  • Családi videotréning: A videotréning rövid ideig tartó, intenzív segítségnyújtási forma. Elsősorban olyan esetekben használható, ahol a probléma a szülők és gyerekek közötti kommunikációs nehézségként is leírható. A módszer alapelemei: a mindennapos családi helyzetekről készült videofelvételek készítése, ezek elemzése és a szülőkkel való visszanézése, majd ezek ciklikus ismétlése.