Iskola előkészítő csoport

Kiket várunk az Iskola előkészítőbe?

Komplex vizsgálat után nagy csoportos óvodás, vagy "maxi csoportos", tehát az iskolai tanulmányok megkezdése helyett az óvodában még egy évet maradó gyermekek számára javasoljuk ezt a csoportfoglalkozást. 

Az iskola előkészítő foglalkozásról...

A foglalkozások célja a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely a fejlődő készségeik kibontakoztatásához biztosít ingergazdag környezetet. 

A gyermekek a sikeres iskolai beváláshoz (írás, olvasás, számolás) szükséges általános mozgás- és kognitív fejlesztésen vesznek részt annak érdekében, hogy sokféle mozgásos tapasztalatot szerezzenek, nagy- és finommozgásaik koordináltabbá váljanak, észlelésük, emlékezetük pontosabbá váljon, figyelem összpontosításra való képességük fokozódjon, fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük fejlődjön, anyanyelvi és matematikai készségeik életkori szinten működjenek.

Időpontok

A maximum 4 fős csoportban a fejlesztés heti egy alkalommal, 2x45 perces foglalkozásból áll, szeptembertől június közepéig tart, mely egy kognitív iskola előkészítő foglalkozást  és egy Alapozó-terápiát vagy TSMT-terápiát takar.

Foglalkozást vezető szakemberek

Göblyösné Mohácsi Nelli - szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, Meixner-terapeuta

Torday Márta - gyógypedagógus, TSMT-terapeuta

Borvendégh Gyöngyi - pedagógus, Alapozó-terapeuta