Beszédindító mondókák

A Beszédindító mondókákról szülőknek, nagyszülőknek


A kisgyermek fejlődése során az anyanyelv beleágyazódik az általános fejlődésbe, ezért kiemelkedő jelentősége van.

Zavartalan beszédfejlődés során a gyermek 6-8 hónaposan gagyog (mamama, tetete), 1 évesen tárgyat kérésre megmutat, pápát int, mosolyog, rövid kéréseket, kérdéseket (pl. Gyere ide!, Kérsz még?) megért, 1 és 2 éves kora között egyszavas közléseket mond, 2 éves korában kb. 50 szót használ, többszavas megnyilatkozásai vannak, több elemű utasítást is ért.

A mondókák ösztönzik, támogatják a nyelvi fejlődést, mert:

  • játékosak, mozgásosak, ami igazodik a gyermek életkori sajátosságaihoz,

  • segítségükkel a gyermek figyelmét a beszédre irányítjuk, amely az utánzás, ezáltal a kifejező beszéd alapja,

  • a gyermek mindennapjaiban, közvetlen környezetében is megtapasztalható tárgyak szerepelnek bennük, így segítve a szótanulást,

  • a hangutánzók, egyszerűbben képezhető hangok motiválják a gyermeket a hangadásra,

  • rövidek, egyszerűek, rímelnek, amely megkönnyíti a megtanulást,

  • az érintés, a testi kontaktus erősíti a kötődést, amely szintén ösztönző a beszédfejlődés szempontjából.

A mondókagyűjtemény bájos, színes ábrái a gyermekek számára könnyen értelmezhetőek. Beszélgetésre, játékra hívogatók, ugyanakkor észrevétlenül formálják a gyermekek esztétikai érzékét is.

A legjobb, ha a mondókázás során folyamatos a testi- és a szemkontaktus, a gyermek látja az arcunkat. A játékosság okán nyújtsuk el a magánhangzókat, a lassú beszédtempó váltakozzon a gyorssal, játsszunk a hangunkkal! A legkisebbeket kivárással biztassuk hangadásra, felelgessünk egymásnak!

A mondókáknak nincs kötött sorrendje. Mondogathatjuk gondozáshoz kapcsolva (ébresztgetés, öltöztetés, etetés, altatás) és közös játék közben egyaránt. A lényeg a játékosságon, a gyermekkel való örömteli időtöltésen van.

A képes mondókagyűjtemény mobilitásánál fogva sokféle tevékenységbe ágyazva használható, pakolgatható, magunkkal vihető. A mondókák szövege a képek hátoldalán található, amely a kezdetekben segítséget jelenthet a felnőtt számára.

Jó mondogatást kívánok!

Mohácsi Nelli


Mohácsi Nelli fejlesztőpedagógus, Figus Tomsics Anita grafikus és Bóna-Monok Petra szerkesztő szívvel-lélekkel alkotta meg a Beszédindító mondókagyűjteményt. 

Információ és megrendelés: mohacsy.nelli@gmail.com