A tanulási-veszélyeztetettség szűrésének indokoltsága

 A sikeres iskolakezdés feltételei között találjuk, hogy a gyermek tiszta artikulációval, megfelelő szókinccsel és grammatikai fejlettséggel rendelkezzen. A gyenge nyelvi készség, valamint az egyéb tünetek, úgy mint

  • fejletlen ritmusérzék, beszéd és mozgás összerendezettségének gyengesége (nem tud egyszerre ütemesen mondókázni, tapsolni és/vagy lépni),

  • hallott vagy látott információk sorrendjének megjegyzése,

  • dominanciazavar (rajzolásnál mindkét kezét használja a gyermek),

  • mozgászavar,

  • ügyetlen finommotorika (a kézzel végzett kisebb mozgásokban, úgy mint gyurmázás, tekerés-csavarás, fűzés, csippentés, tépés, vágás, stb. általános ügyetlenség mutatkozik),

  • rossz téri és idői tájékozódás, iránydifferenciálás kialakulatlansága,

  • gyenge vizuo-motoros koordináció (ábrát nehezen vagy egyáltalán nem tud pontosan lemásolni),

  • író-rajzoló mozgások nehezítettsége (nem szeret és általában nem is tud rajzolni),

már az olvasástanulás megkezdése előtt is fennállnak, ezért jelenőségük van, jelző tünetként tekintünk rájuk.

A részképességek és a mozgásállapot terén feltárt elmaradások rendezése annál eredményesebb, minél korábban kezdjük meg a terápiát. A legideálisabb az, ha a veszélyeztetettséget az iskolakezdést megelőzően megállapítjuk és a gyermeket prevencióban (megelőzésben) részesítjük. Ezzel megakadályozhatjuk vagy csökkenthetjük a helytelen olvasási szokások kialakulását, a gyermek motivációjának elvesztését, a másodlagos magatartászavarok, neurotikus tünetek kialakulását. Tudnunk kell, hogy megfelelő nyelvi készségek hiányában a gyermek nehezen tanul meg olvasni, szövegértési problémái lesznek, nem érti jól a tankönyvek nyelvezetét, így az ismeretelsajátítás eleve nehezített lesz. Ezért fontos a veszélyeztetett gyermekek minél korábbi megtalálása, gondozásba vétele.

A 2024 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek ingyenes szűrővizsgálatára jelentkezni 2023. augusztus 30-ig, az Első Lépések Kora Gyermekkori Intervenciós Alapítványnál, a mohacsi.nelly@gmail.com e-mail címen lehet a gyermek nevének és születési idejének megjelölésével. Kérjük vegyék figyelembe, hogy későbbi, pótszűrési időpontot nem tudunk biztosítani. 

A vizsgálat várható időpontja: 2023. augusztus 31. (csütörtök)