Szakszolgálat információk

Ellátási körzet: Dunakeszi járás (Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád)

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat
Dunakeszi tagintézménye

Szakszolgálatba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai vagy e települések nevelési-oktatási intézményeibe járnak. A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben is történhet.

A tagintézmény fenntartója: Ceglédi Tankerületi Központ
A fenntartó címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3. 

TAGINTÉZMÉNYEK

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Dunakeszi Ügyviteli Telephelye:
Címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.
Bejelentkezés Telefonszáma 06-30/241 9912
Vezetői, titkársági telefonszám: 06-30/329-66-23
E-mail: pmpsz.dunakeszi@pestmszaksz.hu
Ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény - Járási Szakértői Bizottság:
Címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Bejelentkezés: 06-30/329-8245, 06-30/878-2154
E-mail: pmpsz.dunakeszi.szakertoi@pestmszaksz.hu
Ellátott szakfeladatok: járási szakértői bizottsági tevékenység, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Gödi Telephelye:
Címe: 2132 Göd, Ady Endre u. 6.
Bejelentkezés: 06-30/330-4738
E-mail: pmpsz.dunakeszi.god@pestmszaksz.hu
Ellátott szakfeladatok: logopédia, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, konduktív pedagógia.

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Fóti Telephelye:
Címe: 2151 Fót, Fáy András tér 1.
Bejelentkezés: 06-30/330-8972, 06-30/241-8910
E-mail: pmpsz.dunakeszi.fot@pestmszaksz.hu
Ellátott szakfeladatok: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés.

TEVÉKENYSÉGEK

Vizsgálatok

Pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat, mozgásvizsgálat: A vizsgálatok célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Bejelentkezés útján kérhető a megadott elérhetőségeken.
Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat: a jogszabályi előírásoknak és a szakszolgálati protokollnak megfelelő vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, az óvodai, iskolai problémák okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítását, sajátos nevelési igény vélelmét célozhatják. A vizsgálatot a szülő, az óvoda és az iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a ,,Szakértői vélemény iránti kérelem" című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. Az 5 év feletti gyermekek esetében alapvizsgálatnál mellékelni kell az "Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére" nyomtatványt is. A szakértői vizsgálat a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenlétében kezdhető csak el. A vizsgálat eredményéről, javaslatainkról a szülő a vizsgálatot követően tájékoztatást, és előzetes szakértői véleményt kap. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül.

Terápiák
Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés: Szakszolgálatunkban és a gyermek intézményében biztosított fejlesztés azoknak a gyermekeknek nyújt segítséget, akik kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek.
Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.
Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint további vizsgálatok (pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának) kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.
Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás minden
esetben a gyermekek intézményében kerül megszervezésre.
Konduktív pedagógia: A központi idegrendszer sérülése miatt mozgásszervi fogyatékossá vált gyermekek ellátása már csecsemőkortól. A különböző segédeszközökkel történő mozgás fejlesztése
mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is cél.