Mozgásfejlesztés

Azok a gyermekek, akik mozgásfejlődésében megkésettséget vagy akadályoztatást tapasztalunk, aktív mozgásfejlesztésben, illetve mozgáson keresztüli komplex fejlesztésben részesülnek.

Egyéni mozgásfejlesztésre járnak azok a megkésett, illetve eltérő mozgásfejlődésű gyerekek, akiknél nem alakultak ki, vagy jelentősen elmaradtak az önálló hely-, illetve helyzetváltoztató mozgások. 

A gyógytornász, szomatopedagógus által vezetett, egyéni aktív mozgásfejlesztés fontos része, hogy a szülőkkel együttműködve kidolgozzuk, hogy a mindennapokban hogyan biztosíthatják az önállóan indított és végzett mozgások legszélesebb tárházát, a megfelelő mozgásformák gyakoroltatását és a később kialakuló mozgások helyes kivitelezésének előkészítését. Általában otthoni gyakorló feladatsor összeállításával is segítjük a szülőket.

Az önálló helyváltoztatás beindulása után a gyermekek csoportos -maximum 4 fős- mozgásfejlesztésben részesülhetnek, ha képesek a csoportnormák elfogadására. 

A csoportok kialakítását elsősorban nem az életkor, hanem a mozgásfejlettségi szint és értelmi fejlettségi állapot határozza meg. Ennek megfelelően intézményünkben több tudásszint szerinti csoport működik:

  • mászó
  • járó/éppen járó
  • jól járó
  • ugró csoport.

Az egyéni vagy csoportos mozgásfejlesztés gyakorisága általában heti 1 alkalom (45 perces foglalkozás)

Szükséges hozzá kényelmes ruházat, tapadós zokni, járóknál megfelelő cipő.