Gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás

A gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges a gyermek vizsgálata, komplex állapotfelmérése. Gyógypedagógiai fejlesztés megkezdését abban az esetben tartjuk indokoltnak, ha a gyermek elmaradást-,  megkésettséget mutat az alább felsoroltak közül egy, vagy több fejlődési területen:

  • mozgásfejlődés
  • értelmi fejlődés
  • hallás-, látásfejlődés
  • kommunikáció-, beszédfejlődés
  • szociális- érzelmi fejlődés, viselkedésbeli eltérés
  • valamint olyan állapotokban, amelyek nagy valószínűséggel fejlődési elmaradást eredményezhetnek.

A gyógypedagógiai fejlesztés során a gyógypedagógus, megismerve a gyermek fejlődési profilját, a kis lépések elvét követve segíti elő a megkésett területek fejlődését. 

O-6 éves kor közötti gyermekek legelemibb tevékenységi formája a játék, ezért munkánk a játéktevékenységen keresztül történő fejlesztésre alapoz. A gyógypedagógiai fejlesztés egyik általános célkitűzése az örömteli, közös fejlesztő játék elérése.

A gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás komplex formája magában foglalja a különböző fejlődési területek: értelmi képességek, finommozgás, nagymozgásszociális fejlődés, beszéd és kommunikáció, önkiszolgálás fejlesztését. Érzékszervi sérülés esetén a sérült érzékszerv fejlesztését: látás, hallásfejlesztést jelent.

A gyógypedagógiai fejlesztés gyakorisága általában heti 1 alkalom (45 perces foglalkozás), de a találkozások gyakorisága egyéneként változhat.

A fejlesztési feladatkör mellett rendkívül fontos a tanácsadás, a szülőkkel folytatott beszélgetés, a folyamatos konzultáció a gyermek fejlődéséről, állapotáról. A fejlesztés során a szülő a gyermekkel marad, így megismerheti a foglalkozáson alkalmazott fejlesztő módszereket, játékokat, azokat otthonukban alkalmazva Ő maga is segítheti a kisgyermeke fejlődését, valamint kérdéseit azonnal felteheti a gyógypedagógusnak, elősegítve ezzel a közös gondolkodás kialakulását.

A gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások többnyire egyéniek, de lehetnek csoportosak is.