Dobbantó program

Diszlexia-diszgráfia prevenciós csoport

Néhány szó a Dobbantó-ról...

Az iskolai tanulás sikerességét alapvetően az anyanyelvi fejlettség, valamint a részképességek megfelelő, adott életkorban elvárható szintje határozza meg. Vannak, akiknél ezek a készségek maguktól beérnek, és vannak, akiknél nem. A "Dobbantó" egy csoportos foglalkozás, amely segíti a gyermekeket mindazon készségek megerősítésében, amelyre az iskolai tanulás (olvasás-írás-számolás) építhető.

Kiket várunk a Dobbantóba?

Komplex vizsgálat után olyan nagy csoportos óvodás, vagy "maxi csoportos", tehát az iskolai tanulmányok megkezdése helyett az óvodában még egy évet maradó gyermekek számára javasoljuk ezt a csoportfoglalkozást, akiknek

  • beszéd- vagy mozgásfejlődése késve indult; huzamosabb ideig logopédiai ellátásra szorultak, hangképzésük hibás; nehezen fejezik ki magukat, nem találják a megfelelő szavakat; beszédük során gyakran vétenek nyelvtani hibákat; nem szeretnek mesét hallgatni, mondókázni; gyakran félrehallanak dolgokat; saját testükön, térben és időben nehezen tájékozódnak; gondjuk van a sorrendiséggel; nagy- és finommozgásaik összerendezetlenek, ügyetlenek; ritmusérzékük fejletlen; nem alakult ki a kezességük; életkorukhoz képest állandó figyelmetlenség vagy motoros nyugtalanság jellemzi őket.

Ezen tünetek közül már néhány együttes jelenléte is figyelemfelkeltő, mert amennyiben a háttérben a kölcsönösen egymásra ható részképességek diszfunkciója áll, úgy célzott fejlesztés nélkül tanulási nehézség kialakulása várható. Fontos tudni, hogy az időben megkezdett terápiával enyhébb zavar esetén meg lehet előzni a diszlexia-diszgráfia kialakulását, súlyosabb esetben pedig csökkenteni lehet a tüneteket.

A Meixner-féle diszlexia-diszgráfia prevenciós terápia két fő részből áll: az olvasás-írás elsajátításához szükséges részképességek célzott fejlesztése, valamint a betűtanítás, összeolvasás megkezdése. A betűtanítás megkezdése kulcsfontosságú, mert ezeknek a gyerekeknek első osztályban (és később is) a tananyag felépítése gyors, nagy lépésekben történik, kevés a gyakorlás, így ezzel az évvel megalapozzuk az olvasás- és írástanulást.

Tekintettel arra, hogy az esetek többségében a részképesség gyengeség mellett motoros koordinációs zavarok is jelen vannak, a terápia része a mozgásfejlesztés is, Alapozó terápia formájában.

Mindkét foglalkozáson kiemelt szempont a gyermekek egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartása mellett a harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beváláshoz szükséges értelmi-érzelmi érettség kialakítása.

Időpontok

A maximum 4 fős csoportban a fejlesztés heti egy alkalommal 2x45 perc, szeptembertől június közepéig tart, mely egy MEIXNER prevenciós terápiából és egy ALAPOZÓ terápiából áll.

Foglalkozást vezető szakemberek:

Göblyösné Mohácsi Nelli - szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, Meixner-terapeuta

Borvendégh Gyöngyi - pedagógus, Alapozó-terapeuta