Menő Manó Csoport

Autizmus specifikus csoport

Csoport célja: Játékos keretek között zajló indirekt komplex intervenciós támogatás. Fő hangsúly a szociális, kommunikációs képesség és a rugalmas viselkedésszervezés fejlesztésére tevődik. A csoport fantázia neve arról tanúskodik, hogy igyekszünk minél finomabban beleágyazni a gyermek fantáziavilágba az együtt töltött időt, s az örömforrásokat, elégedettség érzést kiterjeszteni több szociális interakciós helyzetekre. Ebben a tanévben a Manók varázslatos világába fogunk betekintést nyerni. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a gyermek bővítse a magáról és a környezetéről elsajátított ismereteket, szociális szabályokat, erősítse önértékelését, illetve az alkalmazkodó képességét. A csoportos foglalkozás iránti elköteleződés magában foglalja a szülők támogatását és megsegítését is. A csoportfolyamatok részeként az óvodai kapcsolattartást, s óvodai látogatást egyaránt fontosnak tartjuk a gyerekek átfogó képességének optimális fejlődése érdekében.

Résztvevő gyerekek: Olyan gyermek jelentkezését várjuk és fogadjuk, akinek nehézséget okoz a kortársaihoz/ környezetéhez való kapcsolódás és alkalmazkodás; Magatartási és viselkedés problémákkal küzd; Önértékelési és önismereti nehézségei vannak

Korosztály: 2-6 éves korig

Módszerek: Játékos, strukturált, támogatott helyzetek, szerepjátékok, megtervezett szituációk elemzése, adekvát viselkedés, reakciók tanítása, segítségnyújtás a mindennapokban előforduló nehézségek felismeréséhez/kezeléséhez. Vizuálisan támogatott környezet, feladatrendszer, jutalomrendszer lesz segítségünkre a képességek, ismeretek elmélyítésében. A Szülő szerződés tartalmazza bővebben a módszerek részletesebb magyarázatát, illetve konzultációk alkalmával lehetőség lesz a háttérben húzódó pszichológiai folyamatok megbeszélésére.

Szolgáltatás:

  • Csoport foglalkozás
  • Szülő konzultáció
  • Óvodai látogatás, kapcsolattartás
  • Család rendszerszemléletű támogatása
  • Tematika
  • Foglalkozásról rövid leírás, tájékoztatás küldése