Grafomotoros fejlesztés – diszgráfia prevenció 
mozgásterápiával

Formája:

A 90 perces foglalkozások heti rendszerességgel, egyénileg vagy kislétszámú, korosztályos csoportban zajlanak, mely 1x45 perc grafomotoros fejlesztésből és 1x45 perc mozgásterápiából (Alapozó vagy TSMT terápia) áll.

Életkor:

Finommotoros fejlesztő csoport - 4-5 éves korú gyermekek.
Grafomotoros fejlesztő csoport - 5-7 éves korú gyermekek.

Szakembereink:

Mohácsi Nelli - szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, Meixner-terapeuta

Szilveszter Ágnes - fejlesztőpedagógus

Borvendégh Gyöngyi - Alapozó-terapeuta

Hering Mónika - gyógypedagógus, TSMT-terapueta

Kiknek ajánljuk:

A finom- és grafomotoros mozgások fejlesztése azoknak a középső- és nagycsoportos gyermekeknek ajánlott, akiknek mozgása összerendezetlen, kézdominanciája kialakulatlan, kézügyessége rossz, író-rajzoló készsége gyenge vagy a napjainkat jellemző digitális eszközökkel való foglalatosság miatt kevés célzott ingerrel találkoznak az iskolát megelőző szenzitív időszakban.

Foglalkozások célja:

Az írást mindig megelőzi a rajzolás, mint grafomotoros tevékenység. A nem rajzoló gyermekeknél a legtöbb esetben az tapasztalható, hogy gyakorlás hiányában író-rajzoló készségeik nem fejlődnek megfelelő szintre az iskolakezdésig. Nehézségeik lehetnek az írástanulásban, a kezdeti sikertelenség miatt hamar elmehet a kedvük a gyakorlástól és lemaradásuk fokozatosan kifejezetté válhat. Célunk, hogy a foglalkozásokon résztvevő gyerekeknél erősödjön a kéz dominanciája, sajátítsák el a megfelelő testtartást, ceruzafogást, vonalvezetést, a helyes nyomatékot, fejlődjön a szem-kéz koordináció, a tapintás, a formák észlelésének képessége, a tér kihasználása, a lendületes, ritmusos, könnyed író-mozgás kivitelezés. A nagyobbak a betűelemek kivitelezésében is jártasságot szerezhetnek.

A módszerről:

Első lépésben az ujjmozgás-koordináció, később az írásmozgás-koordináció fejlesztése történik. A foglalkozások szakembereink által kidolgozott tematika alapján zajlanak, amelyhez éves anyagot tartalmazó gyakorló feladatlapot is összeállítottunk.

Terápiába kerülés módja: 

Szakember által végzett diszgráfia szűrést vagy komplex vizsgálatot követően, szakember ajánlására.